კორპორატიული კულტურა

ხალხი ორიენტირებული და განხორციელება

Hebei Changshan ბიოქიმიური ფარმაცევტული კომპანია, შპს

ბიზნესის დანიშნულება

ყველაფერი კაცობრიობის ჯანმრთელობისთვის

მეწარმეობის სული

ხალხზე ორიენტირებული, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დამცველობაზე, პირველ რიგში რეპუტაციაზე, პიონერულ და მეწარმეობაზე.

ბიზნესის ფილოსოფია

მთლიანობებზე დაფუძნებული, ურთიერთსარგებლიანი

ხარისხის პოლიტიკა

გადარჩენის ხარისხი, მენეჯმენტი ეფექტურობის, მთლიანობისა და რეპუტაციისთვის, ინოვაცია და განვითარება.

მენეჯმენტის ფილოსოფია

ადამიანებზე ორიენტირებული, კონცენტრირება განხორციელებაზე.

სწავლის კონცეფცია

სისტემური აზროვნება, თვით-ტრანსცენდენტურობა, უწყვეტი სწავლა, საერთო პროგრესი.