სრული წარმოების ქსელი

სრული წარმოების ქსელი

1. ჩინეთის მომწოდებლები
2.EU მომწოდებლები
3.Mucosa1 და 2 არის ყველა CSBIO ნედლეულის ბაზის წარმოებისთვის

1. ჩინეთის მომწოდებლები
2. ევროკავშირის მომწოდებლები
3. CSBIO ნედლი ბაზა (2019 წლიდან)